H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening

Bestyrelse

Jørgen G. Jørgensen, formand

Bangs Boder 4, tlf. 4031 3477, email: jgj@greypuffin.dk

Poul Mandø, kasserer

    Sortebrødre Torv 6, tlf. 3066 0565, email: poul@mando.dk

Ole Meyersahm, webmaster

    Ramsherred 20, tlf. 2169 0177, email: olemeyersahm@hotmail.com

Pia Ullehus

    Ramsherred 19, tlf.6221 0763 email: pia@danartist.dk

Kurt Habekost, sekretær

    Claus Bergs Gade 18, tlf. 6612 4710, email: Kurt.Habekost@Outlook.comkommune.dk


se Lotte Bang og Jørgen Larsen blev

Lise Lotte Bang & Jørgen Larsen, Revisorere

Gunhild bue, revisorsuppleant valgt.Lise Lotte Bang og Jørgen Larsen


Martin Skytte Engstrøem 1. suppleant

Niels Ole Østerkjærhuus 2.suppleant


Adresse: Bangs Boder 4, 5000 Odense C - E-mail: post@hca-odense.dk