Bestyrelse

Martin  Engstrøm Skytte, formand

Bangs Boder , email: mky@beierholm.dk 

Poul Mandø, kasserer

    Sortebrødre Torv 6, tlf. 3066 0565, email: poul@mando.dk

Pia Ullehus

    Ramsherred 19, tlf.6221 0763 email: pia@danartist.dk

Ole Meyersahm, webmaster

    Ramsherred 20, tlf. 2169 0177, email: olemeyersahm@hotmail.com

Kurt Habekost, sekretær

    Claus Bergs Gade 18, tlf. 6612 4710, email: Kurt.Habekost@Outlook.comkommune.dk


 1. suppleant Niels Ole Østerkjærhuus

                         

2.suppleant


se Lotte Bang og Jørgen Larsen blev

Lise Lotte Bang & Jørgen Larsen, Revisorere

Gunhild bue, revisorsuppleant valgt.Lise Lotte Bang og Jørgen Larsen


H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening

Adresse: Bangs Boder 4, 5000 Odense C - E-mail: post@hca-odense.dk