Hvad arbejder grundejerforeningen med?

Grundejerforeningen blev etableret i 1975 i forbindelse med sanering af kvarteret omkring H.C. Andersens fødehjem i Odense.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges forskudt på den årlige generalforsamling, som afholdes i februar måned.

Formålet med vores forening er at arbejde for fælles interesser for grundejere i H.C. Andersen kvarteret.

Der har gennem årene blandt andet været tæt kontakt med flere afdelinger i Odense Kommune, antenneforening og politiet.

For at give et lidt mere konkret billede af hvilke områder grundejerforeningen har arbejdet og arbejder med kan blandt andet nævnes:

 • Deltagelse i borgermøder, debatmøder og orienteringsmøder 
 • Etablering af byfornydelse & Nye H.C. Andersen museum
 • Gadebelysning i kvarteret
 • Stiger som kan lånes af grundejerforeningens medlemmer
 • Julemarked
 • Kvarterplan By-Havn og Trafik- og Mobilitetsplan
 • Udsendelse af Nyhedsbrev til alle beboere i kvarteret
 • Parkeringsforhold
 • Planlægning af fester for beboerne i kvarteret
 • Revision af torveregulativet for torvehandlerne
 • Samarbejde med Odense Kommune om rengøring, snerydning og vedligehold af veje og stier m.v.
 • H. C. Andersenkvarterets Grundejerforening FACEBOOK
 • H. C. Andersenkvarterets Grundejerforening hjemmeside

H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening

Adresse: Bangs Boder 4, 5000 Odense C - E-mail: post@hca-odense.dk