Nyt Musik- og Teaterhus

 

 

 

Odense Kommune vedtog i 2004 en ambitiøs kulturstrategi med 8 indsatsområder, herunder opførelse af et nyt Musik- og Teaterhus på parkeringspladsen ved siden af Koncerthuset i H.C. Andersen kvarteret.

 

Som den første by i Danmark besluttede Odense, at opførelsen af musik- og teaterhuset skulle ske efter "offentlig-privat-partnerskabs-modellen". I 2008 var der udarbejdet og godkendt et projekt med en privat partner. Pga. finanskrisen kunne projektet imidlertid ikke gennemføres som planlagt, hvorfor kommunen arbejdede videre med planen alene.

 

I februar 2011 vedtog byrådet at sende et justeret projekt i nyt udbud ud fra følgende forudsætninger:

 

  • Det nye Musik- og Teaterhus har et samlet areal på ca. 32.000 kvm
  • Store sal - 1.800 pladser - 5.540 kvm
  • Foyer med foyerscene - 1.740 kvm
  • Ca. 6.100 kvm til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
  • Ca. 800 kvm til Odense Teater
  • Café, restaurant, butik og evt. ungdomsboliger udgør ca. 2.900 kvm
  • 285 parkeringspladser i kælder

 

I oktober 2012 blev det besluttet at tilpasse projektet til det aktuelle investormarked.

 

Nyt projekt blev udarbejdet og godkendt af Odense Byråd, og arbejdet er gået i gang i 2014.

 

(Kilde: Odense Kommunes hjemmeside)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening

Læs mere på Odense Kommunes hjemmeside.

 

Lokalplan for Musik- og Teaterhus