Thomas B. Thriges Gade

 

 

Et enigt Byråd traf i 2008 beslutning om at omdanne Thomas B. Thriges Gade, så Odense bymidte igen kan blive bundet sammen på tværs af den kløft, som 1960’ernes gadegennembrud har skabt.

 

Den overordnede vision er at udvikle en sammenhængende og bæredygtig by med fokus på et aktivt byliv.

 

Bag omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade står partnerskabet for ”Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade”. Partnerskabet består af Realdania og Odense Kommune.

 

En international projektkonkurrence blev vundet af arkitektfirmaet Entasis og deres underrådgivere som sammen med partnerskabet bag Fra Gade Til By skal stå for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.

 

Visionen for bymidten
Vinderprojektet af Thomas B. Thriges Gade konkurrencen indeholder et visionært bud på en sammenhængende og bæredygtig tæt bymidte med boliger, butikker, erhverv, letbane, parkeringsanlæg og byrum. Omdannelsen ventes at stå færdig omkring 2020.

 

Udførelse og tidsplan 

Anlægsfasen er startet i 2014, hvor der i første omgang primært vil blive foretaget arkæologiske undersøgelser og forskelligt jord- og ledningsarbejde. Anlæg af parkeringskælder, byggeri, byrum med videre startes i begyndelsen af 2015.

 

Området vil kunne tages i brug etapevist fra midten af 2016.

 

Etapeplanen blev offentliggjort i marts 2013.   

(Kilde: Odense Kommunes hjemmeside) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening

 

Se vinderprojektet på Fra gade til by.

  

Gældende lokalplan for Thomas B. Thriges Gade

 

 

 

 

 Besøg Infoboksen på Fisketorvet.

 Se vinderforslaget og hør om

 VVM-undersøgelsen

 

 Åbningstider
 Hverdage kl. 12.00 - 17.30

 Lørdage kl. 10.00 - 14.00