Servitutter og lokalplaner

 

 

På ejendommene i kvarteret er tinglyst følgende fælles servitutter. På enkelte ejendomme kan være tinglyst andre servitutter (se i dit skøde).

 

01.04.1970 Dok om saneringsplan mv

 

09.06.1970 Byplanvedtægt (se nedenfor)

 

03.06.1977 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod at opsætte markiser, antenne mv

 

21.12.1999 Lokalplan nr. 0-548 (se nedenfor)

 

27.12.1999 Fjernvarmeledninger, fællesantenne

 

 

For området gælder følgende lokalplaner (kan hentes ved at klikke på navnet):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening