Parkering kan ske i de omkringliggende gader:

Nedergade (Parkering med licens) | Claus Bergs Gade (Parkering med licens) | Hans Mules Gade (Parkering med licens) | Parkering på Enggade (Parkering med licens) |

På Odense Kommunes BorgerServicecenter, kan der udstedes parkeringskort (bymidte-licens), som giver ret til parkering - hvis der er plads - i bestemte gader hele døgnet. Gaderne fremgår af parkeringskortet. Kortet koster p.t. kr. 600 årligt.

På de afgiftsbelagte parkeringspladser kan der normalt parkeres gratis om aftenen og natten. Se tiderne på skilte på pladserne.


Kommunen kan udstede parkeringstilladelse til håndværkere i forbindelse med udførelse af reparationsarbejder. Nærmere oplysning herom kan fås hos bestyrelsen. Ansøgningsskema, som skal sendes til Odense Kommune mindst 3 dage før brug, kan hentes på kommunens hjemmeside - klik her.

Facader m.v.

For facaderne mod gaden er der tinglyst i de oprindelige skøder og i de tinglyste deklarationer, at det ikke er tilladt at sætte blyindfattede ruder i, opsætte blomsterkasser, lamper, markiser, nye nummerskilte eller lignende.

Murværk og træværk skal vedligeholdes i de oprindelige materialer og farver. Eventuelle forandringer må kun udføres efter tilladelse fra Odense Kommune, der har tilsynspligt og påtaleret.

Forsikring

Det anbefales at sikre sig, at bygningskaskoforsikringen dækker skjulte rør.

Antenneforhold

Der er ikke længere krav om medlemsskab af en bestemt antenneforening. De enkelte beboere kan selv vælge leverandør ved henvendelse til pågældende selskab. Der må ikke opsættes parabolantenner.