Praktiske informationer

Medlemsskab af grundejerforeningen

Nye beboere kan rette henvendelse til foreningens kasserer, Poul Mandø.

Foreningskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet er p.t. kr. 150 årligt pr. ejendom.

Et gammelt, men dejligt og hyggeligt kvarter med visse restriktioner

I bestyrelsen er vi enige om, at vi bor i et rigtigt dejligt kvarter i hjertet af Odense.

Det er derfor vigtigt at passe godt på det.

Der er også visse restriktioner for alle beboere og for alle ejendomme. Se blandt andet punkterne om facader m.v. og parkering og kørsel nedenfor.

Lån af stige

Foreningen har anskaffet flere stiger, som medlemmerne kan låne. De er anbragt i slippen mellem Overstræde og Bangs Boder. Stigerne er fastgjort med en kæde og lås.

Nøgle kan lånes hos bestyrelsens medlemmer.

Parkering og kørsel

Det er ikke tilladt at parkere i kvarteret, idet alle gader er klassificeret som gågader. Overtrædelse kan medføre parkeringsbøder.

Det er dog tilladt at køre ærindekørsel ind i kvarteret dagligt mellem kl. 04.00-10.00 og mellem kl 17.00-18.00.

H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening

Parkering kan ske i de omkringliggende gader, Hans Mules Gade, Claus Bergs Gade, Nedergade og Torvegade

På Odense Kommunes BorgerServicecenter, Skulkenborg 1, kan der udstedes parkeringskort (bymidte-licens), som giver ret til parkering - hvis der er plads - i bestemte gader hele døgnet. Gaderne fremgår af parkeringskortet. Kortet koster p.t. kr. 600 årligt.

På de afgiftsbelagte parkeringspladser kan der normalt parkeres gratis om aftenen og natten. Se tiderne på skilte på pladserne.

ODEON parkringskælder p.t. gratis i hverdagene fra kl.18.00-09.00 Weekend Lørdag fra kl.14.00 til mandag kl.09.00

Kommunen kan udstede parkeringstilladelse til håndværkere i forbindelse med udførelse af reparationsarbejder. Nærmere oplysning herom kan fås hos bestyrelsen. Ansøgningsskema, som skal sendes til Odense Kommune mindst 3 dage før brug, kan hentes på kommunens hjemmeside - klik her.

Facader m.v.

For facaderne mod gaden er der tinglyst i de oprindelige skøder og i de tinglyste deklarationer, at det ikke er tilladt at sætte blyindfattede ruder i, opsætte blomsterkasser, lamper, markiser, nye nummerskilte eller lignende.

Murværk og træværk skal vedligeholdes i de oprindelige materialer og farver. Eventuelle forandringer må kun udføres efter tilladelse fra Odense Kommune, der har tilsynspligt og påtaleret.

Forsikring

Det anbefales at sikre sig, at bygningskaskoforsikringen dækker skjulte rør.

Antenneforhold

Der er ikke længere krav om medlemsskab af en bestemt antenneforening. De enkelte beboere kan selv vælge leverandør ved henvendelse til pågældende selskab. Der må ikke opsættes parabolantenner.

Adresse: Bangs Boder 4, 5000 Odense C - E-mail: post@hca-odense.dk